DOKUMENTY

Statut, podania, wnioski

STATUT Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach

doc

STATUT Liceum Ogólnokształcącego w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach

doc

STATUT Technikum im. Władysława Łokietka w Powiatowych Zespole Szkół w Chęcinach

doc

STATUT Branżowej Szkoły I Stopnia im. Władysława Łokietka w Powiatowych Zespole Szkół w Chęcinach

doc


Wniosek o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Łokietka w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach dla absolwentów szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021

docpdf

pasek1

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej Technikum im. Władysława Łokietka w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach dla absolwentów szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021

Załącznik Nr 1

docpdf

Załącznik Nr 2

docpdf

pasek1

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia im. Władysława Łokietka w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach dla absolwentów szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021

docpdf

pasek1

Wniosek o przyjęcie na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach na rok szkolny 2020/2021

Załącznik Nr 1 – wniosek kandydata o przyjęcie na Kurs Kwalifikacyjny

docpdf

Załącznik Nr 2 – wniosek kandydata o przyjęcie na Kurs Kwalifikacyjny

docpdf

pasek1

Wniosek o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Łokietka w Chęcinach dla Dorosłych

docpdf

pasek1

Wniosek o przyjęcie do Internatu w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach

docpdf

pasek1

Wniosek o przyjęcie do szkoły policealnej

docpdf

 

Skip to content