Projekt- Erasmus+

PROJEKT ,,UCZNIOWIE POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W CHĘCINACH NA DRODZE DO SUKCESU W KARIERZE ZAWODOWEJ”

Logo Erasmus i flaga UE

Dnia 01.09 2020r. Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach rozpoczął realizację nowego projektu o
nazwie „Uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach na drodze do sukcesu w karierze
zawodowej” nr 2019-1-PL01-KA102-0363870. Projekt ten finansowany jest ze środków
Programu Erasmus + (sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe), a maksymalna kwota
dofinansowania wynosi 44.103 EUR.

„Uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach na drodze do sukcesu w karierze
zawodowej” to projekt adresowany do uczniów klas drugich technikum, kształcących się w zawodzie:
technik informatyk, technik mechatronik i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej..
Uczestnikami praktyk zawodowych będą uczniowie z odpowiednią  znajomością  języka  angielskiego oraz
najlepszymi wynikami w nauce.

Projekt zakłada przeprowadzenie 2-tygodniowych praktyk zawodowych dla grupy 30-osobowej wraz z
opiekunami. Na miejsce praktyk wybrano Grecję. Wszyscy uczestnicy praktyk będą już po odpowiednim
przygotowaniu teoretycznym oraz praktycznym w swoim zawodzie. Praktyki te będą znakomitym
uzupełnieniem nauki w szkole oraz okazją do analizy porównawczej polskich i zagranicznych miejsc pracy.
Pozwolą uczniom na doskonalenie umiejętności interpersonalnych i językowych, radzenia sobie w nowych
sytuacjach, lepszego zarządzania czasem i posiadanymi pieniędzmi. Wszystko to zaowocuje lepszym
startem w dorosłą przyszłość. Przyczyni się do kreowania postaw przedsiębiorczych czy podniesienia
poczucia własnej wartości. Projekt pozwoli również na uwrażliwienie młodzieży na różnice mentalne i
kulturowe obu krajów.

Cele projektu to:

– Podniesienie kwalifikacji uczestników;
– Rozwijanie ich kompetencji i umiejętności zawodowych;
– Zwiększenie ich szans na regionalnym i europejskim rynku pracy;
– Rozwinięcie umiejętności komunikowania się w języku obcym z użyciem terminologii specjalistycznej i
mowy potocznej;
– Przełamywanie barier kulturowych;
– Podniesienie jakości usług świadczonych w zakładach pracy;
– Zwiększenie motywacji do dalszego rozwoju zawodowego;
-Rozwój umiejętności pracy w grupie oraz radzenia sobie z różnymi problemami;
-Nauka efektywnego zarządzania czasem.

Regulamin-rekrutacji grecja 2021

Skip to content