Narodowe Święto Niepodległości

      W dniu 09 listopada 2016 roku w naszej szkole odbyły się uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego z klas mundurowych policyjno – prawnych przygotowali akademię oraz pokaz musztry paradnej. Widowisko poświęcono: „tym co skrzyżowali miecze pod Grunwaldem, tym co szli z Krakowa z Kościuszką, tym co jęczeli pod pruskim butem i umęczeni ginęli w śniegach Sybiru.” Ale też tym Polakom, którym zawdzięczamy teraźniejszą wolność. Bohaterom II wojny światowej i robotnikom roku 80-tego. Oni wszyscy stoją u granic naszej Ojczyzny, dając świadectwo jej istnieniu, mówiąc: „A to Polska właśnie…”. Apel został przygotowany pod kierunkiem Pani Małgorzaty Grzechniak.

      Natomiast 11 listopada 2016 roku uczniowie i nauczyciele naszej szkoły wraz z Panią Dyrektor Haliną Kołodziejczyk oraz pocztem sztandarowym wzięli udział w gminnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości zorganizowanego w Chęcinach. Uczniowie klasy pierwszej prawno-policyjnej liceum ogólnokształcącego zaprezentowali musztrę na rynku chęcińskim, a następnie uczestniczyli w Marszu Pamięci , podczas którego poczty sztandarowe wraz z delegacjami złożyli wiązanki kwiatów pod pamiątkową tablicą i pomnikiem na terenie miasta. Za przygotowanie młodzieży i prezentację musztry dziękujemy Pani Monice Sobura- Święs oraz za opiekę nad pocztem sztandarowym Pani Eli Grzywa.

Nie wybrano galeria lub galeria została usunięta

Skip to content