Praktyki w Grecji poszerzą Ich horyzonty.

Nowe doświadczenia zawodowe, wiele umiejętności potrzebnych na dzisiejszym rynku
pracy oraz niezbędną wiedzę zdobędą uczniowie z Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach
podczas praktyk w Grecji, na które wyjechało 34 uczniów technikum mechatronicznego,
mechanicznego, informatycznego, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w dniu
15.05.2022 w ramach programu ERASMUS+ Rodzaj działania: Krótkoterminowa mobilność
edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego. Czytaj dalej

Skip to content