Kondolencje

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci pani profesor Henryki Kąpały. Pani Profesor była nauczycielką biologii w naszej szkole – najpierw w Liceum Ogólnokształcącym, potem w Zespole Szkół Ponadpodstawowych przemianowanym na Zespół Szkół nr 2. Jej wieloletnia praca i zaangażowanie przyczyniły się do wykształcenia i wychowania  kilku pokoleń młodych ludzi. Zapamiętamy panią profesor Henrykę Kąpałę jako świetną nauczycielkę, oddaną i uczynną wychowawczynię i człowieka o nienagannej postawie moralnej.

Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy najszczerszego współczucia.
Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach – Halina Kołodziejczyk
Wicedyrektor – Elżbieta Skucińska
Grono Pedagogiczne
Społeczność szkolna

17 września 1939r – pamiętamy…

17 września minęło 81 lat od dokonania zbrojnej napaści ZSRR na Polskę. Był 1939 rok, kiedy Polska była w stanie wojny z III Rzeszą. Wówczas Związek Radziecki zaatakował Polskę. W obchodach tragicznych wydarzeń wzięła udział również nasza szkoła. Przedstawiciele szkoły wraz z panią dyrektor – Haliną Kołodziejczyk – wzięli udział w obchodach poświęconych pamięci o sowieckiej agresji. W imieniu całej społeczności szkolnej złożyli kwiaty pod Pomnikiem Pamięci Ofiar II Wojny Światowej przy ulicy Małogoskiej oraz wzięli udział
w uroczystej mszy świętej.

Skip to content