Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie BIP Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinachpasek1

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PRZETARGIEM NIEOGRANICZONYM
„MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM
TECHNICZNYM PRZY POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ W CHĘCINACH”

Dokumenty do pobrania

Ogłoszenie

pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

pdf

Załącznik nr 2    doc  pdf

Załącznik nr 3    doc  pdf

Załącznik nr 4    doc  pdf

Załącznik nr 5    doc  pdf

Załącznik nr 6    doc  pdf

Załącznik nr 7    doc  pdf

Załącznik nr 8    doc  pdf

Załącznik nr 9    doc  pdf

Załącznik nr 10    doc  pdf

Dokumentacja projektowa

Przedmiary

Odpowiedzi na pytania pdf

Informacja o treści złożonych ofert pdf

Informacja o wyborze oferty pdf

pasek1
Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego
w budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach
oraz na terenie wokół szkoły

pdf

pasek1
Sprawozdanie finansowe za 2019 r.

pdf

pasek1
Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

pdf

Skip to content