21 marca w naszej szkole…

      21 marca, drugiego wiosennego dnia, w osiemdziesiątym dniu 2018 roku, w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach odbyły się dwa – ciekawe i ważne – wydarzenia. Pierwszym był finałowy etap Powiatowego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, a drugim – maraton czytelniczy, czyli VIII Literacka Wieża Babel..

      Przybyłych gości powitała pani Dyrektor Halina Kołodziejczyk. Zaszczycili nas swoją obecnością: Burmistrz Miasta i Gminy Chęciny pan Robert Jaworski i kierownik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego pani Teresa Dzik.

      W finałowym etapie Powiatowego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym wzięli udział uczniowie ze szkół w Bodzentynie, Chmielniku oraz Chęcinach. Wiedzę ich sprawdził wcale niełatwy test, zawierający 28 pytań.

      Nagrody dla uczestników konkursu ufundował Starosta Powiatu Kieleckiego pan Michał Godowski.

      Ósmej już edycji Literackiej Wieży Babel, czytelniczego maratonu, przyświecało hasło: „Jestem, więc czytam Zbigniewa Herberta”. Wybór był nieprzypadkowy, bo Sejm RP ustanowił 2018 rok Rokiem Zbigniewa Herberta. Nasze spotkanie było więc dobrą okazją do bliższego poznania wysmakowanej literacko, artystycznie i intelektualnie twórczości Zbigniewa Herberta. Nieprzypadkowo bohaterem jego poezji jest Pan Cogito, czyli ten, który idzie wyprostowany i jest wierny podstawowym wartościom i zasadom. W czytaniu wzięli udział uczniowie naszej szkoły, a spotkanie urozmaiciły prezentacje multimedialne z muzyką i piosenkami Przemysława Gintrowskiego do tekstów samego Z. Herberta.

Skip to content