Bez Barier z Ekonomią Społeczną – Niepełnosprawność nie jest barierą

      W piątek 9 czerwca br. w Centrum Nauki Leonardo da Vinci  odbyło się spotkanie o charakterze równościowym: „Bez Barier z Ekonomią SpołecznąNiepełnosprawność nie jest barierą”  zorganizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. Goście wydarzenia: Adam Nyk, Marta Słomka oraz Michał Szafrański opowiadali o swoim codziennym życiu, zmaganiach z niepełnosprawnością, pokonywaniu przeszkód oraz zdradzili co im daje siły by się motywować. W spotkaniu uczestniczyli m. in: marszałek Adam Jarubas, Barbara Jakacka – Green, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz Karolina Jarosz, zastępca dyrektora ROPS.

Dla uczestników wystąpiła Magdalena Zdeb uczennica klasy drugiej liceum.

Skip to content