BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE

Procedury zachowania w sytuacjach kryzysowych  i nadzwyczajnych

pasek1

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach oraz Grono Pedagogiczne serdecznie zapraszają wszystkich Rodziców i Opiekunów Prawnych  na zebranie, które odbędzie się 30 maja 2019 r. w świetlicy szkoły o godzinie 16.

Zebranie dotyczyć będzie procedur zachowania w sytuacjach trudnych i kryzysowych.

Skip to content