Debata Młodych

„Razem przeciw przemocy”- BIAŁA WSTĄŻKA

Debata Młodych

       W dniu 5 grudnia 2017 roku w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach została zainaugurowana Ogólnoświatowa  Kampania „Biała wstążka” pt. „Razem przeciw przemocy”, której celem jest zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Została ona przeprowadzona w formie debaty, w której brała udział młodzież gimnazjalna z Chęcin i Wolicy oraz z Powiatowych Zespołów Szkół z Chmielnika, Łopuszna i Chęcin, a także wychowankowie Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu. Podczas debaty dyskutowano  na temat przemocy w rodzinie i jej skutków, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci. Młodzi ludzie bardzo aktywnie wyrażali swój  sprzeciw wobec przemocy, która ma różne oblicza. Zwrócono też uwagę na sprawcę przemocy jako osobę, która również potrzebuje pomocy. W debacie uczestniczyli honorowi goście: Michał Godowski- starosta kielecki, nadkom. Marcin Chatys – z-ca komendanta Komendy Miejskiej Policji w Kielcach oraz zaproszeni eksperci reprezentujący różne instytucje : ks. Kanonik Jan Kukowski-  Dziekan Dekanatu Chęcińskiego, Ojciec Paweł Chmura dyrektor Ośrodka Leczenia Uzależnień ”San Damiano” w Chęcinach, Robert JaworskiBurmistrz Gminy i Miasta Chęciny, podinsp. Aneta Litwin Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, Anna Bielna – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, Aneta Ciosek przedstawiciel Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chęcinach oraz Anna  Banasik – psycholog  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piekoszowie. Staroście Kieleckiem Panu Michałowi Godowskiemu została wręczona statuetka – symbol patronatu Kampanii Białej Wstążki .

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach Halina Kołodziejczyk  składa serdeczne podziękowania zaproszonym gościom i młodzieży za aktywny udział w debacie dotyczącej przemocy  w rodzinie.

« z 3 »
Skip to content