DZIEŃ DORADZTWA ZAWODOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

         Dnia 10 kwietnia 2019 roku w ramach programu KULTURA BEZPIECZEŃSTWA w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach odbył się „Dzień doradztwa zawodowego i bezpieczeństwa”.

         Głównym organizatorem tego dnia była Państwowa Inspekcja Pracy, którą reprezentował pan Stanisław Golmento. Koordynatorem projektu był Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach. Zaproszonych gości bardzo serdecznie powitała Dyrektor Szkoły – pani Halina Kołodziejczyk.

         Do współpracy włączyli się przedstawiciele następujących instytucji, uczelni, organizacji, między innymi:

 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, którą reprezentowali pan Arkadiusz Lech – ratownik medyczny, pan Tomasz Górski – kierownik ds. Promocji Rekrutacji, a także studentki trzeciego roku Ratownictwa Medycznego: pani Anna Dudek i pani Katarzyna Grzywnowicz .
 • Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy była reprezentowana przez: panią Paulinę Naporowską – doradcę zawodowego Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Kielcach, panią Alinę Kwiatkowską – pośrednika pracy Młodzieżowego Biura Pracy w Kielcach, panią Annę Kuchtę – doradcę zawodowego z Młodzieżowego Centrum Kariery w Kielcach oraz pana Szymona Szarka – specjalistę ds. rozwoju zawodowego Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Chęcinach.
 • Państwowa Straż Pożarna, której przedstawicielem był pan aspirant Andrzej Iwański.
 • Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach reprezentowali nauczyciele: Iwona Bielicz- koordynator Doradztwa Zawodowego , Teresa Jakubowska, Elżbieta Skucińska, Anita Michalska, Andrzej Bożek, Wioletta Kierczyńska , Artur Mendak.

        W tym dniu odbyły się lekcje otwarte dla młodzieży PZS w Chęcinach, które prowadzili nauczyciele z przedstawicielami wymienionych instytucji . Tematyka lekcji przedstawiała zagadnienia z doradztwa zawodowego:

 1. Wybrane elementy prawa pracy.
 2. Resuscytacja krążeniowa .
 3. Rynek pracy i skuteczne metody poszukiwania pracy.
 4. Zagrożenia od urządzeń elektrycznych.
 5. Zasady postępowania w czasie pożaru.
 6. Wskazywanie na tragiczne konsekwencje nieodpowiedzialnych, niewłaściwych zachowań poprzez upowszechnianie informacji dotyczących wniosków z analiz wypadków przy pracy.
 7. popularyzację wzorców kulturowych bezpieczeństwa pracy.

          „Dzień doradztwa zawodowego i bezpieczeństwa” zakończył się  z uroczystym apelem.

Skip to content