Europejski Dzień Języków w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach

Europejski Dzień Języków Obcych

        W dniu 2 października 2018 po raz pierwszy w naszej szkole świętowaliśmy Europejski Dzień Języków.

         Podstawowym celem zorganizowanej w szkole imprezy było m.in. pokazanie społeczności uczniowskiej znaczenia uczenia się i nauczania języków obcych, szerzenia idei wielojęzyczności oraz porozumienia pomiędzy  różnymi  kulturami.

         W obchodach szkolnego EDJ wzięli udział wszyscy uczniowie PZS Reprezentanci poszczególnych klas rywalizowali ze sobą rozwiązując literackie, multimedialne , muzyczne i gramatyczne zadania , głównie z języka angielskiego, ale też innych języków europejskich. W szkolne świętowanie włączona została grupa uczniów z Ukrainy z klas I. Uczniowie przygotowali prezentację multimedialną o swoim rodzimym kraju, zaprezentowali taniec narodowy oraz recytowali poezję w swoim ojczystym języku.

         Finałowym punktem imprezy była premiera przygotowanego wcześniej filmu utrzymanego w tonie żartobliwym z udziałem pedagogów prezentujących swoje umiejętności językowe.

         Wyniki konkursu zostaną przedstawione na uroczystym apelu z okazji  Dnia Patrona Szkoły w dniu 16 października.

         Serdecznie dziękujemy Justynie, Kasi i Bartkowi za współpracę przy realizacji filmu, Norbertowi za dokumentację fotograficzną dnia, naszej ekipie technicznej (chłopcom z klasy I technikum) za rewelacyjną jakość obrazu i dźwięku oraz wszystkim artystom , którzy chętnie zgodzili się wziąć udział w naszej szkolnej imprezie, czyli Oli, Krzyśkowi i Bartkowi za nieprzeciętny wokal, Sabrinie, Saszy, Ostapowi i spółce 🙂 za  zaprezentowanie elementów kultury ukraińskiej- BRAWO! UDANY DEBIUT!, Martynie i Kindze za profesjonalną spikerkę, Pani Dyrektor oraz naszym koleżankom i kolegom za wyrozumiałość i współpracę.

         Organizatorkami Szkolnego Dnia Języków były panie: Edyta Baran i Magdalena Wodecka.

Skip to content