Wsparcie rozwoju szkół poprzez doskonalenie nauczycieli

        Sprawozdanie z realizacji projektu mobilności „Wsparcie rozwoju szkół poprzez doskonalenie nauczycieli” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020.
W dniach od 29 stycznia 2017 do 4 lutego 2017 pięć nauczycielek ZS Nr 2 w Chęcinach wraz z nauczycielami ze szkół powiatowych w Bodzentynie i Łopusznie, uczestniczyło w projekcie dotyczącym wprowadzania innowacyjnych metod stosowanych w nauczaniu. W ramach wyżej wymienionego projektu, nauczyciele brali udział w seminariach na temat roli nauczyciela w procesie edukacji, nauczania przez sztukę, wykorzystywania podstaw programowania w nauczaniu matematyki, stosowania werbalnych i niewerbalnych technik komunikacji. Nauczyciele mieli okazję zapoznać się z systemem edukacji w Wielkiej Brytanii oraz doskonalić umiejętności językowe. W dniu 31 stycznia 2017 uczestnicy projektu zwiedzili budynek Uniwersytetu w Portsmouth. Kolejnego dnia grupa nauczycieli uczestniczyła w spotkaniu z prezesem firmy Insight4life zajmującej się tworzeniem oprogramowania wspierającego nauczycieli w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów psychologicznych dzieci i młodzieży. Ponadto uczestnicy zwiedzili zabytki portowego miasta Portsmouth oraz stolicy kraju Londynu.

Lekcja o Funduszach Europejskich

przedsiebiorczoscJuż po raz czwarty uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 w Chęcinach wezmą udział w akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich” organizowanej przez Ministerstwo Rozwoju. Akcja skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych pięciu województw Polski Wschodniej – lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, a jej hasłem przewodnim jest przedsiębiorczość. Przeprowadzone lekcje mają zainteresować młodzież tematyką Funduszy Europejskich oraz zainspirować do zakładania innowacyjnych przedsiębiorstw. Szkolnym koordynatorem akcji jest Pani Izabela Banasik.

Skip to content