Historia Batalionów Chłopskich

      W dniu 16 października 2017 roku w naszej szkole odbyło się podsumowanie wystawy na temat: Bronić każdej grudki ziemi – Bataliony Chłopskie 1940 – 1945”.  W wydarzeniu tym udział wzięli zaproszeni goście: Pan Jan Sałek– Prezes Zarządu Okręgowego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich oraz Pan Mieczysław Kasiński – członek tego Związku, Starosta Kielecki Pan Michał Godowski, wicestarosta kielecki Pan Zenon Janus, członkowie Zarządu Powiatu Pan Marek Kwiecień i Pan Józef Szczepańczyk, sekretarz powiatu Pani Barbara Piwnik oraz radna powiatowa Pani Bogumiła Kowalczyk. Szczególnie poruszającym momentem było wystąpienie Pana Jana Sałka– jednego z żyjących świadków historii i człowieka Batalionów Chłopskich.

      Pani Dyrektor Halina Kołodziejczyk w swoim wystąpieniu podkreśliła ważność dokonań i czynów patriotycznych tej formacji. Zwróciła uwagę na konieczność kultywowania postaw patriotycznych wśród młodzieży, bo, jak podkreśliła – „Dzięki poznawaniu historii i ludzi – jej świadków, buduje się poczucie tożsamości narodowej i kształtuje się wzory postaw wśród młodego pokolenia”.

      Młodzież, pod kierunkiem Pań: Ewy Dziedzic i Małgorzaty Grzechniak, przedstawiła specjalnie przygotowany na tę uroczystość program „Mówię do Ciebie po latach………”. W przedstawieniu wzięli udział: Patryk Trela – Dowódca oddziału partyzantów; Michał Zaleśny – Partyzant; Piotr Szczepanik – Partyzant; Mateusz Ziara – Partyzant; Kamila Gryz – Partyzantka; Ola Zeja, Patrycja Sikorska, Magdalena Zdeb – śpiew, Hubert Bębenek – gitara. Na uroczystość przyjął zaproszenie zespół ludowy Siedlecczanie, który wspólnie z młodzieżą  wykonał hymn oddziałów Batalionów Chłopskich

      Na zakończenie uroczystości odbył się koncert fortepianowy w wykonaniu Julii Dziedzic i pokaz musztry paradnej klasy prawno – policyjnej.

« z 2 »
Skip to content