INFORMACJA

       Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach informuje, że absolwenci klasy III liceum i klasy IV technikum mogą odbierać świadectwa dojrzałości w dniu 3 lipca (wtorek) od godziny 12.00 w sekretariacie szkoły.

Skip to content