„Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”

Nowy projekt „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”

      Uczniowie technikum Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach od roku biorą w projekcie pn. „Innowacyjny model kształcenia – droga do sukcesu zawodowego w powiecie kieleckim”. Wsparciem zostały objęte  klasy II mtm, w  zawodzie technik mechatronik i technik mechanik. Głównym celem projektu jest  podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez przeniesienie 40 procent godzin kształcenia praktycznego do przedsiębiorstw i dostosowanie programu nauczania do potrzeb pracodawców oraz ich profilu działalności. Poprzez udział w omawianym koncepcie uczniowie nie tylko rozwijają swoje  umiejętności, ale przede wszystkim nabywają doświadczenia. Od nowego roku szkolnego 2019/2020 kolejna grupa uczniów technikum weźmie udział w II edycji projektu pn. „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”.

Zapraszamy na stronę TVP 3 Kielce- 3.07.2019r.- artykuł i wywiad z dyrektorem szkoły.

https://kielce.tvp.pl/43332423/innowacyjna-edukacja-nowe-mozliwosci-zawodowe-ponad-5-milionow-na-uczniowskie-praktyki      

Skip to content