IX TURNIEJ POCZTÓW SZTANDAROWYCH

sztandar

sztandar1

W dniu  6 marca 2020r. Sylwia Ziętal, Anna Krasowska i Klaudia Pietrzykowska uczennice Liceum Ogólnokształcącego w Chęcinach im. Wł. Łokietka reprezentowały szkołę w Konkursie Wiedzy o Symbolach Narodowych i Ceremoniale Szkolnym. Konkurs odbył się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach i stanowił pierwszą część IX  Wojewódzkiego Międzyszkolnego Turnieju Pocztów Sztandarowych, któremu corocznie patronują: Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewoda Świętokrzyski, Świętokrzyski Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Starosta Kielecki oraz Prezydent Miasta Kielce.

Natomiast  drugi etap –  rywalizacji pocztów sztandarowych ze znajomości zasad musztry został odwołany na październik 2020r.

Ostatecznie Anna Krasowska, uczennica klasy IPDR w I etapie  obejmującym test wiedzy zdobyła  III miejsce. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż Wojewódzki Międzyszkolny Turniej Pocztów Sztandarowych został umieszczony w Wykazie Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych  w roku szkolnym 2019/2020, które mogą być uwzględniane przez dyrektora szkoły jako szczególne osiągnięcie i wpisywane na świadectwie ukończenia szkoły.

Gratulujemy sukcesu!

Skip to content