Kolejna akcja pomocy innym….

      W dniu 27 kwietnia 2018 roku członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu wspólnie z opiekunem panią Teresą Jakubowską uczestniczyli w kweście na rzecz Hospicjum im. Św. Matki Teresy z Kalkuty w Kielcach, zorganizowanej przez Pola Nadziei.

      Nadmienić należy, iż „Pola Nadziei” to międzynarodowy program, którego zadaniem jest pozyskiwanie środków na funkcjonowanie hospicjum, ale także szerzenie idei hospicyjnej, propagowanie bezinteresownej pomocy dla bliźniego w potrzebie, zwiększanie świadomości społecznej dotyczącej potrzeb fizycznych, psychicznych i duchowych osób chorych i cierpiących.

      Serdecznie dziękuję wolontariuszom: Kasi Kosińskiej, Kindze Góralskiej, Oli Zei, Patrycji Sikorskiej, Sylwii Różalskiej, Zuzi Żurek i Wiktorii Ciechańskiej za bezinteresowną pomoc potrzebującym.

Skip to content