Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości

Warsztaty w ramach projektu

„Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości”

       We wtorek 21 lutego 2017 roku uczniowie II klasy liceum uczestniczyli w warsztatach promujących konkurs „Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości”.  Prowadziła je Marita Piotrowska – studentka zarządzania. W czasie spotkania młodzież poznała jego cele, zasady i harmonogram oraz rozwiązywała w grupach przykładowe case study. Na zakończenie zajęć każda grupa przedstawiała wyniki swojej pracy na forum klasy.

      „Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczościto ogólnopolski projekt organizowany przez Studenckie Forum Business Centre Club. Celem konkursu jest kształtowanie przedsiębiorczych postaw wśród młodych ludzi oraz rozwój umiejętności interpersonalnych. Każdy z jego etapów polega na analizie case study – studium przypadku, czyli realnego problemu, z jakim stykają się przedsiębiorcy. W czasie trwania konkursu uczestnicy mają możliwość sprawdzenia swoich umiejętności jako potencjalni managerowie oraz prezesi firm. Projekt kładzie duży nacisk na pracę zespołową i kreatywność.

       Konkurs składa się  z trzech etapów. Pierwszy przebiega drogą internetową i w tym roku trwa od 13 marca do 2 kwietnia. Uczniowie tworzą trzyosobowy zespół, rejestrują się na stronie: www.najlepsze-zajecia.pl i rozwiązują case study przygotowane na podstawie realnych sytuacji, w jakich znaleźli się partnerzy konkursu. Zespoły mają do dyspozycji specjalnie utworzoną bazę wiedzy, która pomoże w realizacji zadania. Drugi etap to finał regionalny, do którego przechodzi 10 najlepszych zespołów z całego województwa. Trzeci etap to finał ogólnopolski.

Warsztaty zorganizowała Pani Izabela Banasik.

Skip to content