Nowy cykl lekcji otwartych

         W Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach ponownie został wprowadzony przez Dyrektora Szkoły kolejny cykl lekcji otwartych. W bieżącym roku szkolnym zostały przeprowadzone trzy lekcje otwarte, na których obecni byli nauczyciele szkoły, rodzice i zaproszeni goście. Lekcje prowadzili: p. Iwona Bielicz z przedmiotu  Działalność gospodarcza, temat lekcji to: „ Uruchamianie działalności gospodarczej”, p. Adam Syska z matematyki w klasie IV technikum oraz p. Katarzyna Turek z języka angielskiego w klasie III liceum. Temat lekcji wprowadzał do próbnego egzaminu ustnego  z języka angielskiego :”Vocabular Connected with travelling English in use”.

Lekcje te są bardzo potrzebne dla rozwoju zawodowego młodych nauczycieli, którzy doskonalą swój warsztat pracy, podnoszą swoje kwalifikacje. Pomoc dydaktyczna oraz ocena dyrektora jest dla nich czynnikiem motywującym do dalszej pracy. A lekcje otwarte są sposobem do dzielenia się wiedzą z innymi nauczycielami i poznanie nowoczesnych innowacyjnych metod prowadzenia lekcji z uczniami.

Skip to content