OGŁOSZENIE DLA UCZNIÓW I SŁUCHACZY KKZ, KTÓRZY ZDAWALI EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W SESJI STYCZEŃ-LUTY 2020 R.

Informację o wynikach egzaminu można uzyskać w dniu 20.03.2020r. od godziny 10.30 dzwoniąc do sekretariatu PZS w Chęcinach  pod numer telefonu 413151068.
Osoby, które nie zdały egzaminu są zobowiązane do złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu poprawkowego do 31 marca 2020.

Terminy  wydania  świadectw i dyplomów zostaną podane w odrębnym komunikacie- wstępnie przyjmuje się datę do 31 marca.

Skip to content