UCZEŃ TECHNIKUM MECHATRONICZNEGO im. Władysława Łokietka PIOTR ŻUREK W GRONIE SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

     Dnia 25 kwietnia 2017 roku, w gmachu Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach, odbyło się uroczyste wręczenie uczniowi klasy czwartej technikum mechatronicznego Piotrowi Żurkowi umowy udziału w projekcie pod nazwą:  „Regionalny program stypendialny dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego”. Do projektu wytypowano 200 najlepszych uczniów naszego województwa. Opiekunem merytorycznym ucznia jest Pan Tomasz Głogowski, który wspólnie z Panią Dyrektor Haliną Kołodziejczyk, był obecny podczas uroczystej gali wręczania umowy Piotrowi. W takcie  spotkania uczestnicy gali wysłuchali wykładu na temat nowatorskich metod uczenia się przez osobowości świata nauki.

Skip to content