Policjanci w służbie historii

W dniach od 18 do 20 listopada Centrum Szkolenia Policji w Legionowie gościło laureatów II stopnia konkursu „Policjanci w służbie historii”. W wydarzeniu uczestniczyło 11 zespołów. Byli to uczniowie policyjnych klas mundurowych z rejonu całej Polski. Województwo świętokrzyskie reprezentował Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach na czele z Naczelnik Wydziału Prewencji  Komendy Miejskiej Policji w Kielcach podinsp. Anetą Litwin. W ciągu trzech dni młodzież poznawała namiastkę codziennego funkcjonowania policyjnej szkoły. Laureaci odwiedzili również Komendę Główną i Stołeczną Policji.

Instytut Pamięci Narodowej oraz Komenda Główna Policji zorganizowali konkurs dla uczniów policyjnych klas mundurowych „Policjanci w służbie historii”. Celem przedsięwzięcia było zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem historii Policji w czasach II Rzeczypospolitej i II wojny światowej oraz jej wkładu w odzyskiwanie przez Polskę niepodległości i odbudowę państwa polskiego. Uczniowie w 2-3-osobowych zespołach pod opieką nauczyciela mieli do wykonania 3 zadania:

  • odnalezienie w swojej okolicy i opisanie miejsca pamięci związanego z wkładem polskich policjantów w chlubne karty polskiej historii,
  • nagranie filmu (1,5-3 min) prezentującego sylwetkę policjanta związanego z tym miejscem pamięci, którego postawa może być wzorem służby Polsce i Polakom,
  • zorganizowanie „żywej lekcji historii” dla swoich rówieśników lub uczniów młodszych, prezentującej historię tego miejsca oraz sylwetkę policjanta.

Od poniedziałku w Centrum Szkolenia Policji przebywali laureaci tego przedsięwzięcia. Uczniowie mieli możliwość uczestniczenia m.in. w zajęciach z zakresu udzielania pierwszej pomocy czy w poznawania tajników zabezpieczenia śladów kryminalistycznych. Goście mogli sprawdzić swoją sprawność fizyczną pod okiem doświadczonych instruktorów i wziąć udział w zajęciach wyszkolenia strzeleckiego. Nie zabrakło także tradycyjnej musztry policyjnej na placu apelowym.

Na uroczystym zakończeniu pobytu, laureaci i ich opiekunowie z rąk Komendanta Centrum Szkolenia Policji insp. Anny Rosół oraz Naczelnik Wydziału Projektów Edukacyjnych Biura Edukacji Narodowej Pana Mateusza Marka, otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Wydziału ds. Ceremoniału Policyjnego Gabinetu KGP na czele z Zastępcą Naczelnika nadkom. Hubertem Kaczorowskim.

Opr. A.B.

Źródło: KMP w Kielcach

Policjanci w służbie historii

      Instytut Pamięci Narodowej oraz Komenda Główna Policji w 2018 roku zorganizowała II edycję konkursu pn. „Policjanci w służbie historii”. Celem przedsięwzięcia było zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem historii Policji w czasach II Rzeczypospolitej i II wojny światowej oraz jej wkładu w odzyskanie przez Polskę niepodległości i odbudowę państwa polskiego. Uczniowie w 2 lub 3-osobowych zespołach pod opieką nauczyciela mieli do wykonania 3 zadania, m.in. odnalezienie w swojej okolicy i opisanie miejsca pamięci związanego z wkładem polskich policjantów w chlubne karty polskiej historii, nagranie filmu (1,5-3 min) prezentującego sylwetkę policjanta związanego z tym miejscem pamięci oraz zorganizowanie „żywej lekcji historii” dla swoich rówieśników lub uczniów młodszych, prezentującej historię tego miejsca oraz sylwetkę policjanta.

      Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach zgłosiła uczniów kształcących się w pierwszej klasie o profilu policyjnym do organizowanego przez IPN i KGP konkursu „Policjanci w służbie historii”. Jednocześnie opiekunem merytorycznym została podinsp. Aneta Litwin – Naczelnik Wydziału Prewencji KMP w Kielcach, wybierając wspólnie z trojgiem uczniów postać Jana Piwnika Ponurego na bohatera swojej pracy konkursowej.

      Przy udziale policjanta z Wydziału Prewencji KMP w Kielcach uczniowie wzięli udział w organizowanych przez IPN w Krakowie – warsztatach. Pani Aneta Litwin nawiązała kontakt oraz zorganizowała spotkanie z siostrzenicą Jana Ponurego, Panią Teresą Piwnik, dzięki czemu uczniowie mogli zwiedzić rodzinny dom, poznać jego życiorys i zobaczyć pamiątki z nim związane, jak również odwiedzić polanę Wykus. Nagrany materiał z poznanych miejsc, wywiadów z rodziną Ponurego, przeprowadzenie żywej lekcji historii w LO im. P. Ściegiennego w Kielcach doprowadziły do nagrania filmu o Ponurym, który jako jeden z zadań przesłano do IPN. Duże zaangażowanie policjantów KMP w Kielcach spowodowały, że uczniowie pierwszej klasy liceum o profilu mundurowym spośród 113 szkół znaleźli się w gronie 57 zakwalifikowanych do dalszego etapu.

      Wysoki poziom przygotowanej pracy spowodował, że uczniowie Wiktoria Danielewska, Wiktoria Ciechańska, Sebastian Skowronek wraz z opiekunem merytorycznym Panią Anetą Litwin otrzymali wyróżnienie. Należy nadmienić, że oprócz nagród rzeczowych jakie otrzymają, ich praca zostanie opublikowana na stronie internetowej IPN. Powyższe działania znakomicie wpisują się w program kampanii edukacyjno – historycznej pn. „Policjanci w służbie Niepodległej 1919 -2018”, organizowanej przez Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach.

POLICJANCI W SŁUŻBIE HISTORII

Wczoraj 01 lutego w Krakowie odbyły się warsztaty historyczne nawiązujące do konkursu „Policjanci w służbie historii” organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej dla uczniów klas policyjnych szkól średnich. W zajęciach wzięli udział  nasi uczniowie z I klasy policyjnej liceum ogólnokształcącego Wiktoria Ciechańska , Wiktoria Danielewska i Sebastian Skowronek wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Celem konkursu „Policjanci w służbie historii” jest zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem historii Policji w czasach II Rzeczypospolitej i II Wojny Światowej oraz jej wkładu w odzyskiwanie przez Polskę niepodległości i odbudowę Państwa Polskiego. Konkurs jest prowadzony i realizowany przez Instytut Pamięci Narodowej a partnerem projektu jest Komenda Główna Policji. Garnizon świętokrzyski reprezentowali policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, wraz z trójką  naszych uczniów Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach z klasy o profilu policyjnym.

Jednym z etapów konkursu jest przygotowanie krótkiego filmu na temat policjanta, który pełnił służbę w Policji Państwowej oraz może stanowić przykład etosu funkcjonariusza z tamtej epoki. W tym celu uczestnicy warsztatów uczyli się montażu filmu, aby jak najlepiej zaprezentować swoją pracę. W kolejnej części młodzież wysłuchała niezwykle interesującego wykładu dr Marcina Chorążki, z Instytutu Pamięci Nrodowej w Krakowie, pt. „Historia w Policyjnym Mundurze”, który poza rysem historycznym przekazał wiele interesujących wiadomości o Granatowych Policjantach, których nie znajdziemy w książkach

Poza naszymi uczniami z Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach w warsztatach uczestniczyli uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych we Włoszczowie.

Skip to content