Porozumienie 2019

      Z przyjemnością pragniemy poinformować, że 28 marca 2019 roku w budynku Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  – Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy UJK w Kielcach a Powiatowym Zespołem Szkół w Chęcinach. Współpraca oparta będzie na realizacji eksperymentu pedagogicznego pod nazwą Edukacja policyjno – prawna”. Eksperyment pedagogiczny przeznaczony jest dla uczniów czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Łokietka w Chęcinach.

      Porozumienie podpisali Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania Pan Prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia i Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach – Pani Halina Kołodziejczyk.

Skip to content