Poznaj swoje prawa w pracy

24 stycznia 2020 roku odbył się szkolny konkurs wiedzy pod nazwą „Poznaj swoje prawa w pracy”.  Szkoła przystąpiła do kolejnej edycji programu edukacyjnego  z Państwową  Inspekcja Pracy „Kultura bezpieczeństwa„

W ramach konkursu wyróżnienie otrzymała Anna Szewczyk

I miejsce zajęła Marta Kraińska

II miejsce Cezary Puchała

III miejsce  Izabela Szymoniak

Pozostałym uczestnikom gratuluję za udział w konkursie.

Skip to content