Praca zdalna nauczyciela bibliotekarza

                 Dyrektor szkoły wobec czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 zleca nauczycielowi bibliotekarzowi  wykonywanie pracy zdalnej w okresie od 25 marca 2020 do 10 kwietnia 2020 roku, co oznacza, że:

  • Nauczyciel bibliotekarz wspomaga nauczycieli polonistów w realizacji podstawy programowej poprzez wzbogacanie lekcji, np. korzystanie ze zbiorów bibliotek cyfrowych, muzeów, placówek kultury, zbiorów on-line (pomoc przy przygotowaniu konkretnych tematów lekcji: odsyłaczy, linków).
  • Wspomaga nauczycieli innych przedmiotów przy realizacji podstawy programowej we wzbogacaniu tematów lekcji sięganiem do zbiorów cyfrowych, zbiorów on-line (pomoc przy przygotowaniu konkretnych tematów lekcji: odsyłaczy, linków).
  • Pomaga uczniom w zdalnym przyswajaniu treści podstawy programowej z różnych przedmiotów za pomocą zbiorów cyfrowych bibliotek, muzeów, placówek kultury, portali edukacyjnych, zbiorów on-line.
  • Popularyzuje wśród uczniów różne tekstów kultury dostępne w bibliotekach cyfrowych, w zbiorach wirtualnych muzeów, placówek kultury i innych zbiorach on-line, które nie tylko poszerzają ich wiedzę, pomagają w rozwijaniu zainteresowań, ale także służą uczniom w pożytecznym spędzaniu czasu wolnego i relaksacji.
  • Wspiera nauczycieli wychowawców w realizacji lekcji wychowawczych, w ich ciekawej i zdalnej prezentacji za pomocą zasobów sieciowych i cyfrowych bibliotek oraz placówek edukacyjnych.

Efekty działań nauczyciela bibliotekarza będą prezentowane w zakładkach „Prace domowe” poszczególnych klas (dziennik elektroniczny), na Facebooku oraz nauczycielom przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.

Skip to content