PROGRAM STYPENDIALNY

      Informujemy, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił nabór do projektu  „Świętokrzyski program stypendialny”, który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zakłada on przyznanie 210 stypendiów dla uzdolnionych uczniów liceów ogólnokształcących oraz 290 stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół branżowych, techników, ogólnokształcących szkół artystycznych i liceów plastycznych w województwie świętokrzyskim. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku o przyznanie stypendium wraz z niezbędnymi załącznikami (m.in. Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego Ucznia, oświadczenie o dochodach oraz pozostałe z wykazu). Szczegółowe zasady ubiegania się i przyznawania stypendium można znaleźć na stronie  http://www.stypendia.sejmik.kielce.pl/ , na której dostępne są także wszystkie niezbędne załączniki do pobrania.  Nabór wniosków trwa do końca października 2019 roku.

    Wychowawców klas prosimy o przekazanie informacji uczniom.

 

Skip to content