SPOTKANIE Z BISKUPEM

Wizyta ks. biskupa Mariana Florczyka w Powiatowym Zespole Szkół

      19 września był dla Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach czasem szczególnym. Tego dnia szkołę odwiedził wyjątkowy gość – ks. biskup Marian Florczyk. Na uroczyste spotkanie przybyli wicestarosta Powiatu Kieleckiego – Tomasz Pleban, ks. dziekan Jan Kukowski, przewodniczący Rady Rodziców – Paweł Żurek i liczna reprezentacja rodziców..

      Dyrektor szkoły – Halina Kołodziejczyk w swoim wystąpieniu przedstawiła strukturę organizacyjną placówki. Zapoznała ks. Biskupa z jej celami i misją: „Zwracamy uwagę na kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań, w tym szczególnie wychowanie patriotyczne i wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich oraz identyfikację z „małą ojczyzną”. Szkoła nasza stoi na straży zasad i wartości, wychowuje nowe pokolenia świadomych i dojrzałych obywateli.”- podkreśliła.

      Zwróciła również uwagę na znaczenie i rangę spotkania z tak znakomitą osobistością dla młodych ludzi, mówiąc: „Wizyta tak zacnego gościa zdaje się być szczególnie istotna w obecnych czasach, zwłaszcza – dla młodego pokolenia. Nie bez znaczenia jest rola Kościoła w naszym życiu, w życiu całej społeczności szkolnej. Każdy młody człowiek potrzebuje miłości i akceptacji, potrzebuje czyjegoś wsparcia, również duchowego. Nauczycielom również potrzebny jest kodeks wartości, na którym mogą opierać swoje działania wychowawcze”.

      Z kolei w imieniu uczniów Powiatowego Zespołu Szkół głos zabrali przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego – Zuzanna Żurek i Dawid Jopek. Kierując słowa do ks. Biskupa, zwrócili uwagę na fakt, że w dzisiejszych czasach młodzi ludzie często gubią się we współczesnym życiu i świecie. Dlatego potrzebują autorytetu i właśnie w Kościele, w wierze chcą odnajdywać oparcie, miłość, akceptację i fundament zasad.

      Ich wystąpienie poruszyło znakomitego Gościa, który w przesłaniu skierowanym do młodzieży odniósł się do motta widniejącego na tablicy pamiątkowej poświęconej uroczystości nadania szkole imienia Władysława Łokietka –  „Nie siłą, lecz mądrością zwycięża się wszystkie walki”. Zaznaczył, że bycie mądrym i dobrym warunkuje człowieczeństwo, a co za tym idzie – pełnię życia. Dzisiaj  wartości te są deprecjonowane i degradowane. Dlatego ks. Biskup zaapelował do młodych : „Nie dajcie sobą manipulować. Niech mądrość i dobro towarzyszą wam w codziennych wyborach i życiu”.

      Wizytę zakończyły: pokaz musztry paradnej w wykonaniu klas policyjno-prawnych oraz wspólne zaśpiewanie „Barki”. Spotkanie z ks. biskupem Marianem Florczykiem na trwałe zapisze się na kartach historii Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach  i zaowocuje w dalszej edukacji młodego pokolenia.

« z 2 »
Skip to content