Świętokrzyski program stypendialny

     images

      Z wielką radością informujemy, iż trzy uczennice klasy II AP liceum: Karolina Myśliwiec, Sylwia Ziętal i Zuzanna Żurek otrzymały stypendium finansowane z Unii Europejskie. Projekt pod nazwą Świętokrzyski program stypendialny realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

      Stypendia przyznawane są za bardzo dobre wyniki w nauce. Pod uwagę brana była między innymi średnia ocen z 3 przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, ICT oraz języków obcych, ale także to, czy uczeń jest laureatem lub finalistą konkursów lub olimpiad w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, ICT lub języków obcych w roku szkolnym 2017/18.

Jesteśmy z Was dumni!!!

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

Skip to content