UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

      W dniu 22 czerwca  2018 roku w naszej szkole miało miejsce uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018. Zaproszenie na  uroczystość przyjęli: Pan Michał Godowski – Starosta Kielecki, Pan Paweł Żurek  – przewodniczący Rady Rodziców, Pani Grażyna Podsiadło –  wiceprzewodnicząca Rady Rodziców  oraz rodzice.

      Po okolicznościowych przemówieniach Pani Dyrektor Haliny Kołodziejczyk zaproszonych gości nastąpiło wręczenie świadectw oraz nagród uczniom, którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauce. Wyróżniono również najlepszych wolontariuszy, sportowców, uczniów zaangażowanych w pracę na rzecz klasy, szkoły i środowiska.

      Stypendystami Prezesa Rady Ministrów zostali: Zuzanna Żurek uczennica klasy I AP liceum oraz Mateusz Ziara– uczeń klasy I technikum informatycznego.

      Następnie Pan Starosta Michał Godowski wręczył Nagrody Starosty Powiatu Kieleckiego. Otrzymały ją: Sylwia Ziętal – uczennica klasy 1AP liceum oraz Sebastian Puchała – uczeń klasy III technikum.

      Nagrody Dyrekcji Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach otrzymali: Patrycja Sikorska kl. II p, Aleksandra Zeja kl. II p.

      W imieniu Samorządu Uczniowskiego głos zabrała Ola Zeja, która podziękowała Dyrekcji, Nauczycielom za rok wytężonej pracy. Życzyła wszystkim bezpiecznego odpoczynku i słonecznych dni.

      Wszystkim życzymy odpoczynku, słońca, uśmiechu i bezpiecznych wakacji!

Skip to content