Wizyta gości z Ukrainy

       W dniu 16 kwietnia Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach gościł delegację Winnickiego Obwodowego Dobroczynnego Towarzystwa „Dom Polski” im. T. M. Leoniuka z Ukrainy  z prezesem Raisą Protasiewicz-Kozłowską wraz z uczniami i ich rodzicami.

Delegację stowarzyszenia powitali  Starosta Kielecki Mirosław Gębski, Burmistrz Gminy  i Miasta w Chęcinach Robert Jaworski i Dyrektor PZS w Chęcinach Halina Kołodziejczyk.

W czasie wizyty nasi goście zapoznali się z funkcjonowaniem powiatowej szkoły, zapoznali się z ofertą szkoły. Prezentację dorobku PZS w Chęcinach przedstawili : dyrektor szkoły- Halina Kołodziejczyk, wicedyrektor – Teresa Jakubowska oraz koordynator ds. zawodowych – Tomasz Głogowski. Wszyscy  obejrzeli film promujący szkołę. Kolejnym punktem programu był pokaz tańca w wykonaniu uczennicy z Ukrainy – Sabriny oraz wystąpienie Rostka i Sabriny, uczniów z Ukrainy uczących się w technikum i liceum PZS w Chęcinach. Pobyt gości urozmaicił występ wokalny ucznia liceum Krzysztofa Jarosa oraz  występ muzyczny uczennicy klasy trzeciej liceum Julii Dziedzic;

Na zakończenie goście mogli obejrzeć pokaz musztry i zwiedzić szkołę.

Skip to content