Wizyta w Komendzie Policji w Kielcach

      Dnia 13 marca 2018 roku uczniowie klas mundurowych wzięli udział w spotkaniu w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Kielcach przy ul. Wesołej. Była to dla nich doskonała okazja, aby zapoznać się z służbą policjantów oraz porozmawiać na tematy związane z wykonywaniem tego zawodu.

      Spotkanie przygotowane przez Wydział Prewencji miejskiej jednostki rozpoczęło się od przywitania młodzieży przez Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach nadkom. Piotra Zalewskiego oraz jego zastępcy nadkom. Marcina Chatysa. Uczniowie obejrzeli prezentację filmu pt. ”To my dbamy o Wasze bezpieczeństwo”. Następnie Pani Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Kielcach podinsp. Aneta Litwin opowiedziała uczniom o etosie służby policjanta. Wszyscy z  dużym zainteresowaniem słuchali o zasadach naboru do pełnienia służby w Policji. W kolejnej części spotkania funkcjonariusz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach przybliżył na czym polega służba w jego wydziale, jednocześnie uświadamiał w jaki sposób zachowanie nieodpowiedzialnych uczestników ruchu drogowego może wpłynąć na ich dalsze życie. Każdy pełnoletni  uczestnik spotkania mógł sprawdzić za pomocą alkogogli, jak zachowuje się człowiek pod wpływem alkoholu. Z ogromnym zainteresowaniem uczniowie  słuchali o pracy technika kryminalistyki wykazując się dużą wiedzą z tego zakresu, doskonale wiedzieli co to są ślady kryminalistyczne, jakie są ich rodzaje. Policjant opowiedział im w jaki sposób ślady są zabezpieczane i jak w dalszej kolejności można je wykorzystać, aby zatrzymać sprawcę przestępstwa. Młodzież naszej szkoły wzięła również udział w teście psychologicznym, uzyskując dobry wynik. Niezwykłą atrakcją dla uczniów było zwiedzanie budynku Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, w tym pomieszczenia Miejskiego Stanowiska Kierowania, gdzie służba dyżurna przyjmuje zgłoszenia od mieszkańców z prośba o interwencje oraz kieruje funkcjonariuszy do działań.

      Wizyta w Komendzie Policji w Kielcach stanowiła nie tylko istotny element programu nauczania związanym z profilem policyjnym klasy, ale również wielu uczniów utwierdziło się w przekonaniu, że praca w tej formacji jest dla nich odpowiednia.

       Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkania.

Skip to content