Wolontariusze z Łokietka wspierają Podopiecznych hospicjum

Grupa wolontariuszy z Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach, w dwie ostatnie niedziele  (20 oraz 27 października) zorganizowała kiermasz zniczy. Odbył się on przy kościele parafialnym Św. Bartłomieja Ap. w Chęcinach. Uczniowie zaangażowani w szkolne koło wolontariatu po każdej Mszy Świętej rozprowadzali znicze. Zebrane datki w całości zostaną przeznaczone na rzecz Podopiecznych kieleckiego Hospicjum im. Św. Matki Teresy z Kalkuty.  Przedsięwzięcie to wpisuje się w kampanię Pola Nadziei, której celem jest pomoc osobom chorym oraz zwiększenie społecznej świadomości dotyczącej potrzeb tychże osób.

Skip to content