Wycieczka edukacyjna klas mundurowych do Sądu Okręgowego w Kielcach

      21 lutego 2020 roku klasy mundurowe z Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Łokietka w Chęcinach, realizujące innowację pedagogiczną policyjno – prawną, w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem wzięły udział w jawnej  rozprawie sądowej  z udziałem mediów. Rozprawa odbyła się w Sądzie Okręgowym w Kielcach. Dzięki temu młodzież mogła zobaczyć jak wygląda posiedzenie sądu w sprawie karnej oraz poznać jej poszczególne części.

Skip to content