Cyberprzemoc, czyli zagrożenie z sieci

       W dniu 26 marca 2019 roku w internacie Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach odbyło się spotkanie z Panią podinspektor wydziału prewencji Komendy Miejskiej w Kielcach Anetą Litwin i Panem nadkomisarzem Tomaszem Kaczmarczykiem. Prelekcja była związana z profilaktyką cyberprzemocy. Młodzież mieszkająca w internacie uzyskała informacje na temat zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu.

        Cyberprzemoc (agresja elektroniczna) to stosowanie przemocy poprzez: prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem Internetu  i narzędzi typu elektronicznego takich jak: SMS , e-mail, witryny internetowe, fora dyskusyjne w Internecie, portale społecznościowe i inne. Osobę dopuszczającą się takich czynów określa się stalkerem. Jak się okazuje „prześladowanie przez Internet” jest szczególnie groźne dlatego, że kompromitujące czy poniżające materiały są dostępne w krótkim czasie dla wielu osób i pozostają w sieci na zawsze, jako kopie na wielu komputerach, nawet po ustaleniu i ukaraniu sprawcy. Wspólna pogadanka uświadomiła młodym ludziom, jak ważne jest świadome korzystanie z sieci.

      Pamiętajmy, iż nie jesteśmy anonimowi w sieci.

Skip to content