DLA RODZICÓW – spotkania z wychowawcami

SPOTKANIA RODZICÓW Z WYCHOWAWCAMI KLAS W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

odbędą w podanych terminach:

  1. 28 września 2023 r. (czwartek) godz. 16.00– spotkanie organizacyjne z wychowawcami klas oraz trójek klasowych z dyrektorem szkoły . Wybór Prezydium Rady Rodziców i składu Komisji Rewizyjnej.

  2. 22 listopada 2023 r. (środa) godz. 16.00 – poinformowanie rodziców o postępach w nauce i zachowaniu uczniów.

  3. 13 grudnia 2023 r. (środa) godz. 16.00 – poinformowanie rodziców uczniów poszczególnych klas przewidywanych ocenach oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na I semestr roku szkolonego 2023/2024.

  4. 18 stycznia 2024 r. (czwartek) godz. 16.00–poinformowanie rodziców o uzyskanych ocenach za I semestr roku szkolonego 2023/2024.

  5. 21 marca 2024 r. (czwartek ) godz. 16.00 – poinformowanie rodziców uczniów klas maturalnych o przewidywanych ocenach oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na koniec roku szkolonego 2023/2024

  6. 21 maja 2024 r. (wtorek ) godz. 16.00 – poinformowanie rodziców uczniów pozostałych klas o przewidywanych ocenach oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na koniec roku szkolonego 2023/2024.

 

Ponadto kontakt z pozostałymi nauczycielami odbywać się będzie w godzinach dostępności (harmonogram godzin dostępności znajduje się na stronie internetowej szkoły)

Skip to content