DLA RODZICÓW – spotkania z wychowawcami

ZDALNE SPOTKANIA RODZICÓW Z WYCHOWAWCAMI KLAS W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

odbędą się stacjonarnie w szkole w podanych terminach:

  1. 14 września 2021 r. (środa ) godz. 16.00- spotkanie tylko z rodzicami klas pierwszych i z trójkami klasowymi klas pozostałych. Wybór Prezydium Rady Rodziców i składu Komisji Rewizyjnej.

  2. 10 listopada 2020 r. (środa) – poinformowanie rodziców o postępach w nauce i zachowaniu uczniów.

  3. 15 grudnia 2019 r. (środa) – poinformowanie rodziców uczniów poszczególnych klas przewidywanych ocenach oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na I semestr roku szkolonego 2021/2022.

  4. 13 stycznia 2022 r. (czwartek)–poinformowanie rodziców o uzyskanych ocenach za I semestr roku szkolonego 2021/2022.

  5. 23 marca 2022 r. (środa ) – poinformowanie rodziców uczniów klas maturalnych przewidywanych ocenach oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na koniec roku szkolonego 2021/2022

  6. 18 maja 2022 r. (środa ) – poinformowanie rodziców uczniów pozostałych klas o przewidywanych ocenach oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na koniec roku szkolonego 2021/2022.

Skip to content