DNI WOLNE OD ZAJĘĆ

Wykaz dni wolnych w roku szkolnym2021/2022 – LO i Technikum (10 dni)

Liczba dni

Termin

1

15 października 2021 r. (piątek )

1

12 listopada 2021 r. (piątek)

1

7 stycznia 2022r. (piątek )

2

12-13 kwietnia 2022 r. (wtorek, środa)

4

2 maja 2022 r.- poniedziałek

4 maja 2022 roku – środa – matura (j. polski)
5 maja 2022 roku –czwartek– matura (matematyka)
6 maja 2022 roku –piątek– matura (j. angielski)

1

17 czerwca 2022 roku (piątek po Bożym Ciele)

Wykaz dni wolnych w roku szkolnym 2021/2022 – Branżowa Szkoła I Stopnia (6 dni)

Liczba dni

Termin

2

12-13 kwietnia 2022 r. ( wtorek, środa)

2

2 maja 2022 r.- poniedziałek

4 maja 2022 roku – środa – matura (j. polski)

2

1 czerwca 2022 r.-(środa)- egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie- część praktyczna

7 czerwca 2022 r. – (wtorek) – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie- część pisemna

Skip to content