DOKUMENTY

 

Procedury bezpieczeństwa: Klinij aby pobrać

 

Program wychowawczo-profilaktyczny Technikum 2022-2023:

Pobierz

Program wychowawczo-profilaktyczny Liceum 2022-2023:

Pobierz

 

Statut

STATUT Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach

Pobierz Statut

STATUT Liceum Ogólnokształcącego w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach

Pobierz Statut

STATUT Technikum im. Władysława Łokietka w Powiatowych Zespole Szkół w Chęcinach

Pobierz Statut

STATUT Branżowej Szkoły I Stopnia im. Władysława Łokietka w Powiatowych Zespole Szkół w Chęcinach

Pobierz Statut

STATUT Branżowej Szkoły II Stopnia im. Władysława Łokietka w Powiatowych Zespole Szkół w Chęcinach

Pobierz Statut

STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ W POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ W CHĘCINACH

Pobierz Statut

STATUT LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH W POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ W CHĘCINACH

Pobierz Statut

STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ W CHĘCINACH

Pobierz Statut

 

 

Skip to content