EGZAMINY Z KWALIFIKACJI

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń – luty 2021

Cześć pisemna

Kwalifikacja

Termin

Godzina rozpoczęcia egzaminu

EE.08

12.01.2021 r.

godz. 1000

EE.02

12.01.2021 r.

godz. 1200

Cześć praktyczna

EE.02

15.02.2021 r.

godz. 1200

M.44

14.01.2021 r.

godz. 1200

EE.08

Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

EE.02

Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

M.44

Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Chęciny dnia 14.11.2018 r.

OGŁOSZENIE

Opłaty za egzamin zawodowy – informacja ze strony OKE Łódź

Szanowni Państwo,
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna informuje, że opłaty 30 dni przed dniem egzaminu mają obowiązek wnieść następujące osoby:

– absolwenci, którzy przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub jego części po raz trzeci lub kolejny – na podstawie art. 44zzzu ust 2. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361)

Opłaty za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie należy wnosić na konto:

23 1010 1371 0016 6122 3100 0000

Wysokość opłat na sesję czerwiec-lipiec 2018 r. wynosi 182,44 zł, w tym:

  • za egzamin w części pisemnej: 60,81 zł
  • za egzamin w praktycznej: 121,63 zł.

Na dowodzie wpłaty powinny znaleźć się minimalne informacje identyfikujące zdającego, tj.:

  • imię i nazwisko,
  • 5 ostatnich cyfr numeru PESEL
  • nazwa oraz oznaczenie kwalifikacji.

Informacja jest pod adresem: http://www.oke.lodz.pl/info.php?i=285

Skip to content