EGZAMINY Z KWALIFIKACJI

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec – lipiec 2022

Cześć pisemna Kwalifikacja Termin Godzina rozpoczęciaegzaminu
MG.44 21.06.2022r. godz. 12:00
EE.09 21.06.2022r. godz. 14:00  
INF.02 02.06.2022r. godz. 8:00, 10:00  
TDR.01 03.06.2022r. godz. 8:00  
 
ELM.03 02.06.2022r. godz. 12:00  
ELE.10 03.06.2022r. godz. 10:00,12:00
Część pisemna MG.44 28.06.2022r. godz. 8:00,12:00          
 
EE.09 22.06.2022r. godz. 8:00,12:00          
 
INF.02 09.06.2022r. godz. 8:00,12:30,17:00        
   
10.06.2022r. godz. 8:00,12:30        
ELM.03 09.06.2022r.   godz.8:00,12:30            
                 
10.06.2022r.   godz.8:00, 12:30              
           
                 
ELE.10 08.06.2022r.   godz. 8:00,12:30,17:00          
     
09.06.2022r.   godz. 8:00,12:30,17:00  
10.06.2022r. godz. 8:00  
     
TDR.01 01.06.2022r.   godz.9:00                  
                 
MG.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń                    
EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami

internetowymi i bazami danych

INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych

i lokalnych sieci komputerowych

ELM.03 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych                
               
             
ELE.10 Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej              
TDR.01 Eksploatacja środków transportu drogowego                    

Chęciny dnia 14.11.2018 r.

OGŁOSZENIE

Opłaty za egzamin zawodowy – informacja ze strony OKE Łódź

Szanowni Państwo,
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna informuje, że opłaty 30 dni przed dniem egzaminu mają obowiązek wnieść następujące osoby:

– absolwenci, którzy przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub jego części po raz trzeci lub kolejny – na podstawie art. 44zzzu ust 2. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361)

Opłaty za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie należy wnosić na konto:

23 1010 1371 0016 6122 3100 0000

Wysokość opłat na sesję czerwiec-lipiec 2018 r. wynosi 182,44 zł, w tym:

  • za egzamin w części pisemnej: 60,81 zł
  • za egzamin w praktycznej: 121,63 zł.

Na dowodzie wpłaty powinny znaleźć się minimalne informacje identyfikujące zdającego, tj.:

  • imię i nazwisko,
  • 5 ostatnich cyfr numeru PESEL
  • nazwa oraz oznaczenie kwalifikacji.

Informacja jest pod adresem: http://www.oke.lodz.pl/info.php?i=285

Skip to content