EGZAMINY Z KWALIFIKACJI

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec – lipiec 2024

Cześć pisemna

Kwalifikacja Termin Godzina rozpoczęcia

egzaminu

ELM.03 04.06.2024 r. godz. 1000 , 1200
ELM.06 04.06.2024 r. godz. 1200
INF.02 04.06.2024 r. godz. 1400
INF.03 04.06.2024 r. godz. 1400
ELE.10 05.06.2024 r. godz. 800 , 1000
ELE.02 05.06.2024 r. godz. 1200
MEC.05 05.06.2024 r. godz. 1400
SPL.01 05.06.2024 r. godz. 1400

Cześć

praktyczna

SPL.01 03.06.2024 r. godz. 900,
ELE.10 17.06.2024 r. godz. 800, 1230 , 1700
18.06.2024 r. godz. 800, 1230 , 1700
19.06.2024 r. godz. 800, 1230
INF.02 17.06.2024 r. godz. 800, 1230 , 1700
INF.03 11.06.2024 r. godz. 1230,
ELE.02 17.06.2024 r. godz. 800, 1230 , 1700
18.06.2024 r. godz. 800
ELM.03 18.06.2024 r. godz. 1230 , 1700
19.06.2024 r. godz. 800, 1230 , 1700
MEC.05 17.06.2024 r. godz. 800, 1200

 

ELM.03 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów

mechatronicznych

ELM.06 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych

i lokalnych sieci komputerowych

INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami, internetowymi oraz bazami

danych

ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
ELE.10 Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających
SPL.01 Obsługa magazynów

 

Skip to content