Wsparcie rozwoju szkół poprzez doskonalenie nauczycieli

        Sprawozdanie z realizacji projektu mobilności „Wsparcie rozwoju szkół poprzez doskonalenie nauczycieli” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020.
W dniach od 29 stycznia 2017 do 4 lutego 2017 pięć nauczycielek ZS Nr 2 w Chęcinach wraz z nauczycielami ze szkół powiatowych w Bodzentynie i Łopusznie, uczestniczyło w projekcie dotyczącym wprowadzania innowacyjnych metod stosowanych w nauczaniu. W ramach wyżej wymienionego projektu, nauczyciele brali udział w seminariach na temat roli nauczyciela w procesie edukacji, nauczania przez sztukę, wykorzystywania podstaw programowania w nauczaniu matematyki, stosowania werbalnych i niewerbalnych technik komunikacji. Nauczyciele mieli okazję zapoznać się z systemem edukacji w Wielkiej Brytanii oraz doskonalić umiejętności językowe. W dniu 31 stycznia 2017 uczestnicy projektu zwiedzili budynek Uniwersytetu w Portsmouth. Kolejnego dnia grupa nauczycieli uczestniczyła w spotkaniu z prezesem firmy Insight4life zajmującej się tworzeniem oprogramowania wspierającego nauczycieli w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów psychologicznych dzieci i młodzieży. Ponadto uczestnicy zwiedzili zabytki portowego miasta Portsmouth oraz stolicy kraju Londynu.

Skip to content