II Przegląd Pieśni i Piosenek Patriotycznych

13 listopada 2018 roku w naszej szkole odbył się II Przegląd Pieśni i Piosenek Patriotycznych z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Patronat nad uroczystością objęli: Wojewoda Świętokrzyski- pani Agata Wojtyszek, Starosta Kielecki – Pan Michał Godowski i Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny- pan Robert Jaworski.  W uroczystościach wzięli udział zaproszeni goście: Wicewojewoda Świętokrzyski- pana Andrzej Bętkowski, wicestarosta Kielecki – Pan Zenon Janus,  Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny – pan Robert Jaworski, Pani Teresa Piwnik – Bratanica Jana Piwnika „Ponurego” wiceprezes Zarządu Okręgu Kielce Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Kierownik referatu prewencji aspiranta Pan Paweł Grad, policjanci współpracujący  ze szkołą: nadkomisarz Tomasz Kaczmarczyk i aspiranta sztabowy Jarosław Stępień, Pani Aneta Litwin – Naczelnik Wydziału Prewencji KMP w Kielcach, przewodniczący Rady Rodziców – pan Paweł Żurek,  Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców pani Grażyna Podsiadło oraz dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu gminy Chęciny, Sobkowa, Piekoszowa i powiatu kieleckiego.

 W przeglądzie wystąpili uczniowie szkół gimnazjalnych, podstawowych, ponadpodstawowych z Powiatu Kieleckiego.

Obchody 100. rocznicy odzyskania Niepodległości zakończyliśmy wspólnym odśpiewaniem Roty.

Dziękujemy i gratulujemy wszystkim uczestnikom II Przeglądu Pieśni i Piosenek Patriotycznych. Zapraszamy za rok.

« z 2 »

 

Skip to content