KADRA

DYREKCJA

POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W CHĘCINACH


DYREKTORmgr Halina Kołodziejczyk

Wicedyrektormgr Elżbieta Skucińska

Koordynator ds. Zawodowych- mgr inż. Tomasz Głogowski

Kierownik internatu- mgr Bartłomiej Bień

KADRA PEDAGOGICZNA

 POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W CHĘCINACH

 

Przedmiot

Imię i nazwisko nauczyciela

Język polski

mgr Ewa Dziedzic– wychowawca kl. II PH

mgr Monika Doroz

mgr Lidia Kuta

Język angielski

mgr Edyta Baran – wychowawca kl. III PM LO
mgr Magdalena Wodecka – wychowawca kl. IVTIM

mgr Ilona Suder

mgr Katarzyna Schmidt

Język niemiecki

mgr Katarzyna Sarnatwychowawca kl. II TIM

mgr Jolanta Cedro – wychowawca kl. I TML

Historia

mgr Małgorzata Grzechniak – wychowawca kl. I PDR LO
mgr Anna Ulatowska – wychowawca kl. I TIE

Wiedza o społeczeństwie

mgr Małgorzata Grzechniak

mgr Anna Ulatowska

mgr Ilona Suder

Matematyka

Matematyka w praktyce

mgr Elżbieta Skucińska wicedyrektor szkoły
mgr Andrzej Bożek

mgr Adam Syska

Fizyka

mgr Halina Kołodziejczyk dyrektor szkoły
mgr Andrzej Bożek

Biologia

Wychowanie do życia w rodzinie

Biochemiczne podstawy żywienia

mgr Anita Michalska- wychowawca kl. I TEM

Chemia

mgr Małgorzata Sulej

Geografia, Przyroda

mgr Wioletta Marmajewska– wychowawca kl. II TME

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Małgorzata Mikołajczyk

Podstawy przedsiębiorczości

Zajęcia rewalidacyjne

mgr Iwona Bielicz

Wychowanie fizyczne

mgr Monika Sobura – Święs wychowawca kl. III PDR LO
mgr Zbigniew Kowalicki

mgr Wioletta Kierczyńska wychowawca kl. III EOI

mgr Małgorzata Mikołajczyk

Poradnictwo dietetyczne

Edukacja żywieniowa

Rekreacja ruchowa

Nauka o zdrowiu

mgr Monika Sobura – Święs wychowawca kl. III PDR LO

Muzyka

mgr Anna Ulatowska

Informatyka

mgr Magdalena Bem

Religia

ks. mgr Paweł Latos
mgr Elżbieta Grzywa

Przedmioty zawodowe mechaniczne

mgr inż. Tomasz Głogowski wychowawca kl. III MEO
mgr inż. Marek Krzywicki wychowawca kl. III BSG
mgr Stanisław Wojtowicz

mgr inż. Joanna Bartos

Przedmioty zawodowe mechatroniczne

mgr inż. Tomasz Głogowskiwychowawca kl. III MEO
mgr inż. Michał Chojnacki wychowawca kl. III MTM

Przedmioty zawodowe energetyczno-odnawialne

mgr inż. Artur Mendak – wychowawca kl. III IEO

mgr inż. Andrzej Podkowa

Przedmioty zawodowe informatyczne

mgr inż. Łukasz Stachowicz

mgr Stanisław Wojtowicz

inż. Krzysztof Pyczek

Przedmioty zawodowe elektryczne

mgr inż. Tomasz Głogowskiwychowawca kl. III MEO
mgr inż. Michał Chojnacki wychowawca kl. III MTM

Przedmioty zawodowe logistyczne

mgr inż. Łukasz Stachowicz

mgr inż. Artur Mendak – wychowawca kl. III IEO

Wychowawcy w internacie

mgr Bartłomiej Bień- kierownik internatu
mgr Małgorzata Kozak

mgr Jarosław Stefański

mgr Anita Świtek- Kowalicka

mgr Jowita Walas

mgr Izabela Kowalczyk

mgr Ewa Wijas

mgr Wioletta Marmajewska

mgr Jolanta Dziewięcka

mgr Małgorzata Mikołajczyk

mgr Aneta Litwin

mgr Katarzyna Spurek

mgr Robert Skrobot

Edukacja policyjna

Edukacja prawna

mgr Aneta Litwin

Podstawy psychologii

Działalność gospodarcza

mgr Iwona Bielicz

Biblioteka

mgr Waldemar Trepka

 

Skip to content