KADRA

DYREKCJA

POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W CHĘCINACH


DYREKTORmgr Halina Kołodziejczyk

Wicedyrektormgr Elżbieta Skucińska

Kierownik internatu- mgr Wioletta Kierczyńska

Koordynator ds. Zawodowych- mgr inż. Tomasz Głogowski

KADRA PEDAGOGICZNA

 POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W CHĘCINACH

Przedmiot

Imię i nazwisko nauczyciela

psycholog szkolny

mgr Monika Nartowska

Język polski

mgr Ewa Dziedzic– wychowawca kl. IV PH LO

mgr Żaneta Chatys- wychowawca kl. I PDR LO

mgr Lidia Kuta

Język angielski

mgr Edyta Baran – wychowawca kl. I TIL
mgr Magdalena Wodecka – wychowawca kl. II TEM

mgr Ilona Suder wychowawca kl. II PS LO

mgr Katarzyna Turek

Język niemiecki

mgr Katarzyna Sarnatwychowawca kl. IV TIM

mgr Jolanta Cedro – wychowawca kl. III TML

Historia

mgr Małgorzata Grzechniak – wychowawca kl. III PDR LO
mgr Anna Ulatowska – wychowawca kl. III TIE

Wiedza o społeczeństwie

mgr Małgorzata Grzechniak

mgr Anna Ulatowska

mgr Ilona Suder

Historia i społeczeństwo

mgr Ilona Suder

Matematyka

Matematyka w praktyce

mgr Elżbieta Skucińska wicedyrektor szkoły
mgr Andrzej Bożek

mgr Adam Syska wychowawca kl. II P LO

mgr Elżbieta Kruszyna

Fizyka

mgr Halina Kołodziejczyk dyrektor szkoły

mgr Andrzej Bożek

Biologia

Biochemiczne podstawy żywienia

mgr Anita Michalska- wychowawca kl. III TEM

Chemia

dr Paweł Rogala

Geografia

mgr Wioletta Marmajewska– wychowawca kl. IV TME

Edukacja dla bezpieczeństwa

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Małgorzata Mikołajczyk wychowawca kl. I TI

Biznes i zarządzanie

Podstawy przedsiębiorczości

Zajęcia rewalidacyjne

mgr Iwona Bielicz

Wychowanie fizyczne

mgr Monika Sobura – Święs wychowawca kl. I P LO
mgr Zbigniew Kowalicki

mgr Wioletta Kierczyńska kierownik internatu

mgr Małgorzata Mikołajczyk

Poradnictwo dietetyczne

Edukacja żywieniowa

Rekreacja ruchowa

Nauka o zdrowiu

mgr Monika Sobura – Święs wychowawca kl. III PDR LO

Muzyka

mgr Anna Ulatowska

Informatyka

mgr Jarosław Wrzosek

Religia

ks. mgr Albert Pianka
mgr Elżbieta Grzywa

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Rysunek techniczny

inż. architekt Piotr Kołodziejczyk

Przedmioty zawodowe mechaniczne

mgr inż. Tomasz Głogowski wychowawca kl. I TME
mgr inż. Marek Krzywicki
mgr Stanisław Wójtowicz

mgr Michał Piotrowski

Przedmioty zawodowe mechatroniczne i elektryczne

mgr inż. Tomasz Głogowski
mgr inż. Michał Chojnacki wychowawca kl. VMTM

Przedmioty zawodowe energetyczno-odnawialne

mgr inż.Artur Mendak – wychowawca kl. VIEO

mgr inż. Andrzej Podkowa

inż. architekt Piotr Kołodziejczyk

Przedmioty zawodowe informatyczne

mgr inż. Piotr Koźmin wychowawca kl. II TI

mgr inż. Krzysztof Pyczek

Przedmioty zawodowe elektryczne

mgr inż. Tomasz Głogowski
mgr inż. Michał Chojnacki

Przedmioty zawodowe logistyczne

mgr Jolanta Dziewięcka wychowawca kl. II TEL

mgr inż. Artur Mendak

mgr inż. Andrzej Podkowa

inż. architekt Piotr Kołodziejczyk

Wychowawcy w internacie

mgr Wioletta Kierczyńska- kierownik internatu
mgr Małgorzata Kozak

mgr Jarosław Stefański

mgr Anita Świtek- Kowalicka

mgr Jowita Walas

mgr Izabela Kowalczyk

mgr Ewa Wijas

mgr Wioletta Marmajewska

mgr Renata Parandyk

mgr Małgorzata Mikołajczyk

mgr Katarzyna Spurek

mgr Robert Skrobol

mgr Szymon Sztorc

Edukacja policyjna

Edukacja prawna

mgr Aneta Litwin

Działalność gospodarcza

mgr Iwona Bielicz

Podstawy psychologii

mgr Monika Nartowska

Samoobrona- zapasy

mgr Małgorzata Król

Biblioteka

mgr Waldemar Trepka

 

Skip to content