KADRA

DYREKCJA POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W CHĘCINACH

DYREKTORmgr Halina Kołodziejczyk

Wicedyrektormgr Elżbieta Skucińska

Koordynator ds. Zawodowych – mgr inż. Tomasz Głogowski

Kierownik internatu – mgr Bartłomiej Bień

KADRA PEDAGOGICZNA POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W CHĘCINACH

Przedmiot Imię i nazwisko nauczyciela
Język polski mgr Ewa Dziedzic – wychowawca kl. I PH
mgr Klaudia Kukla – wychowawca kl. I TMC
mgr Lidia Kuta
Język angielski mgr Edyta Baran – wychowawca kl. II PM LO
mgr Magdalena Wodecka – wychowawca kl. III TIM
mgr Ilona Suder
Język niemiecki mgr Katarzyna Sarnat – wychowawca kl. I TIM
mgr Jolanta Cedro
Historia mgr Małgorzata Grzechniak – wychowawca kl. IVTIM
mgr Anna Ulatowska
mgr Małgorzata Rugała
Wiedza o społeczeństwie mgr Małgorzata Grzechniak
mgr Anna Ulatowska
mgr Małgorzata Rugała
Matematyka

Matematyka w praktyce

mgr Elżbieta Skucińska – wicedyrektor
mgr Andrzej Bożek – wychowawca kl. IVMTM
mgr Adam Syska
mgr Magdalena Bem
mgr Dorota Rogozińska- Czesak
Fizyka mgr Halina Kołodziejczyk – dyrektor
mgr Andrzej Bożek – wychowawca kl. IVMTM
Biologia mgr Anita Michalska – wychowawca kl. III AP LO
Chemia mgr Paweł Pawłowski
Geografia, Przyroda mgr Wioletta Marmajewska – wychowawca kl. I TEO
Biologia
Edukacja dla bezpieczeństwa
Wychowanie do życia w rodzinie
Biochemiczne podstawy żywienia
mgr Anita Michalska – wychowawca kl. III AP LO
Podstawy przedsiębiorczości mgr Iwona Bielicz
Wychowanie fizyczne mgr Monika Sobura-Święs – wychowawca kl. II PDR LO
mgr Zbigniew Kowalicki
mgr Wioletta Kierczyńska – wychowawca kl. II EOI
Poradnictwo dietetyczne
Edukacja żywieniowa
Rekreacja ruchowa
Nauka o zdrowiu
mgr Monika Sobura – Święs – wychowawca kl. II PDR LO
Muzyka mgr Anna Ulatowska
Informatyka mgr Halina Kołodziejczyk – dyrektor
mgr Magdalena Bem
mgr inż. Agnieszka Robak
mgr Tomasz Ciesielski
Religia ks. mgr Paweł Latos
mgr Elżbieta Grzywa
Przedmioty zawodowe mechaniczne mgr inż. Tomasz Głogowski – wychowawca kl. II MEO
mgr inż. Marek Krzywicki – wychowawca kl. II BSG
mgr inż. Stanisław Wojtowicz
mgr inż. Sylwia Chrzanowska
Przedmioty zawodowe mechatroniczne mgr inż. Tomasz Głogowski – wychowawca kl. IIMEI
mgr inż. Michał Chojnacki – wychowawca kl. II MTM
Przedmioty zawodowe energetyczno-odnawialne mgr inż. Artur Mendak – wychowawca kl. II IEO
mgr inż. Andrzej Podkowa
Przedmioty zawodowe informatyczne mgr inż. Agnieszka Robak
mgr inż. Łukasz Gałka
mgr Tomasz Ciesielski
Wychowawcy w internacie mgr Bartłomiej Bień – kierownik internatu
mgr Małgorzata Kozak
mgr Jarosław Stefański
mgr Aneta Walkowicz
mgr Anita Świtek-Kowalicka
mgr Jowita Walas
mgr Izabela Kowalczyk
mgr Ewa Wijas
mgr Wioletta Marmajewska
Edukacja policyjna
Edukacja prawna
mgr Aneta Litwin
Podstawy psychologii
Działalność gospodarcza
mgr Iwona Bielicz
Biblioteka mgr Waldemar Trepka

 

Skip to content