KADRA

DYREKCJA

POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W CHĘCINACH

DYREKTORmgr Halina Kołodziejczyk

Wicedyrektormgr Elżbieta Skucińska

Koordynator ds. Zawodowych – mgr inż. Tomasz Głogowski

Kierownik internatu – mgr Wioletta Kierczyńska


KADRA PEDAGOGICZNA POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W CHĘCINACH

Przedmiot

Imię i nazwisko nauczyciela

Język polski

mgr Żaneta Chatys

mgr Ewa Dziedzic – wychowawca kl. III PH

mgr Lidia Kuta

Język angielski

mgr Ilona Suder – wychowawca kl I PS

mgr Katarzyna Schmidt

mgr Katarzyna Turek – wychowawca kl. IV PM LO
mgr Magdalena Wodecka – wychowawca kl. I TEM

Język niemiecki

mgr Katarzyna Sarnat – wychowawca kl. III TIM

mgr Jolanta Cedro – wychowawca kl. II TML

Historia

mgr Małgorzata Grzechniak – wychowawca kl. II PDR LO
mgr Anna Ulatowska – wychowawca kl. II TIE

Wiedza o społeczeństwie

mgr Małgorzata Grzechniak

mgr Anna Ulatowska

mgr Ilona Suder

Matematyka

Matematyka w praktyce

mgr Elżbieta Skucińska – wicedyrektor szkoły
mgr Andrzej Bożek

mgr Adam Syska – wychowawca kl. I P

Fizyka

mgr Halina Kołodziejczyk – dyrektor szkoły
mgr Andrzej Bożek

Biologia

Biochemiczne podstawy żywienia

mgr Anita Michalska – wychowawca kl. II TEM

Chemia

mgr Małgorzata Sulej

Geografia, Przyroda

mgr Wioletta Marmajewska – wychowawca kl. III TME

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Małgorzata Mikołajczyk

Podstawy przedsiębiorczości

Zajęcia rewalidacyjne

mgr Iwona Bielicz

Wychowanie fizyczne

mgr Zbigniew Kowalicki

mgr Wioletta Kierczyńska – kierownik internatu

mgr Małgorzata Mikołajczyk

mgr Monika Sobura-Święs

Poradnictwo dietetyczne

Edukacja żywieniowa

Rekreacja ruchowa

Nauka o zdrowiu

mgr Monika Sobura-Święs

Muzyka

mgr Anna Ulatowska

Informatyka

mgr Magdalena Bem

Religia

ks. mgr Albert Pianka
mgr Elżbieta Grzywa

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Małgorzata Mikołajczyk

Przedmioty zawodowe mechaniczne

mgr inż. Tomasz Głogowski – wychowawca kl. IV MEO
mgr inż. Marek Krzywicki
mgr Stanisław Wojtowicz

Przedmioty zawodowe mechatroniczne

mgr inż. Tomasz Głogowski – wychowawca kl. IV MEO
mgr inż. Michał Chojnacki – wychowawca kl. IV MTM

Przedmioty zawodowe energetyczno-odnawialne

mgr inż. Artur Mendak – wychowawca kl. IV IEO

mgr inż. Andrzej Podkowa

Przedmioty zawodowe informatyczne

mgr Piotr Koźmin – wychowawca I TI

inż. Krzysztof Pyczek

Przedmioty zawodowe elektryczne

mgr inż. Tomasz Głogowski – wychowawca kl. IV MEO
mgr inż. Michał Chojnacki – wychowawca kl. IVMTM

Przedmioty zawodowe logistyczne

mgr Jolanta Dziewięcka – wychowawca kl. I TEL

Wychowawcy w internacie

mgr Izabela Kowalczyk

mgr Małgorzata Kozak

mgr Wioletta Marmajewska

mgr Małgorzata Mikołajczyk

mgr Barbara Łata

mgr Robert Skrobot

mgr Katarzyna Spurek

mgr Jarosław Stefański

mgr Szymon Sztorc

mgr Anita Świtek-Kowalicka

mgr Jowita Walas

mgr Ewa Wijas

Edukacja policyjna

Edukacja prawna

mgr Aneta Litwin

Podstawy psychologii

Działalność gospodarcza

mgr Iwona Bielicz – wychowawca kl. IV IEO

Biblioteka

mgr Waldemar Trepka

 

Skip to content