Konkurs Wiedzy o Symbolach Narodowych i Ceremoniale Szkolnym

 poczetPOCZET SZTANDAROWY POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ
W CHĘCINACH
ZWYCIĘZCĄ  TURNIEJU

       W dniu  23 marca 2018r. Aleksandra Piwowar, Patrycja Sikorska, Zuzanna Żurek uczennice Liceum Ogólnokształcącego w Chęcinach im. W. Łokietka  reprezentowały szkołę w Konkursie Wiedzy o Symbolach Narodowych i Ceremoniale Szkolnym.

Konkurs odbył się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach i stanowił pierwszą część VII  Międzyszkolnego Turnieju Pocztów Sztandarowych dla uczniów szkół wszystkich poziomów. Do testu wiedzy przystąpiło 57 uczniów.

Organizatorami turnieju byli:  Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich, Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach, Zespół Szkół  Ogólnokształcących nr 29 w Kielcach, Zespół Szkół Mechanicznych im. Gen. W. Sikorskiego w Kielcach. Honorowy patronat turnieju: Ministerstwo Obrony Narodowej , Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewoda Świętokrzyski, Świętokrzyski Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego , Starosta Kielecki oraz Prezydent Miasta Kielce.

Turniej składał się z dwóch części:

–  testu wiedzy o  polskich symbolach narodowych i ceremoniale szkolnym, w którym Aleksandra Piwowar i Patrycja Sikorska uzyskały ex aequo  IV miejsce,

–  rywalizacji pocztów sztandarowych ze znajomości zasad musztry, w pełnym wyposażeniu ze sztandarem wraz z insygniami.

 Siódma edycja Międzyszkolnego Turnieju Pocztów Sztandarowych odbyła  się 13 kwietnia 2018r. w Szkole Podstawowej nr 7 w Kielcach, przy ul. Zimnej 16.

W drugiej części rywalizacji POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHĘCINACH REPREZENTOWALI:

PATRYCJA SIKORSKA – dowódca pocztu,

ALEKSANDRA ZEJA – asysta pocztu,

PIOTR WOJSA – sztandarowy.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych w VII Międzyszkolnym Turnieju Pocztów Sztandarowych 2018 zwyciężyła drużyna z Powiatowego Zespołu  Szkół w Chęcinach.

Za przygotowanie młodzieży do turnieju odpowiedzialny  był nauczyciel wychowania fizycznego pani  Monika Sobura – Święs.

       W dniu 2 maja 2018r. o godz. 12.00 na Rynku przy Urzędzie Miasta w Kielcach, podczas miejskich uroczystości Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, odbędzie się uroczyste wręczenie nagród i dyplomów zwycięzcom turnieju. Nagrody uczniom wręczą  przedstawiciele władz województwa, powiatu i miasta.

Gratulujemy sukcesu!

Skip to content