KSZTAŁCENIE DUALNE

        Od października 2018 roku uczniowie klas drugich technikum mechatroniczego i mechanicznego uczestniczą w projekcie kształcenie dualne – „Innowacyjny model kształcenia – drogą do sukcesu zawodowego w powiecie kieleckim”

         W ramach tego projektu uczniowie odbywają raz w tygodniu praktyki zawodowe w firmach DEFRO i TAWOL. Podczas zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach poznają strukturę i profil działalności zakładu, są wdrażani do prac związanych z bieżącą działalnością firmy. Projekt trwa przez okres dwóch lat, w ciągu którego uczniowie przejdą przez wszystkie wydziały organizacyjne zakładu.

         Obecnie uczniowie w ramach projektu rozpoczęli kurs prawa jazdy i już są po pierwszych jazdach samochodem po mieście. W przyszłym roku młodzi ludzie będą uczestniczyć w kursie dotyczącym obsługi tokarek i frezarek sterowanych numerycznie CNC oraz w szkoleniu na temat badań nieniszczących – defektoskopia.

Skip to content