KSZTAŁCENIE DUALNE

       W roku szkolnym 2018/2019 Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach rozpoczyna udział w projekcie „ Innowacyjny model kształcenia – droga do sukcesu zawodowego w powiecie kieleckim”. Wsparciem zostanie objęta  klasa II mtm w której uczy się 12 uczniów w zawodzie technik mechatronik i 11 uczniów w zawodzie technik mechanik. Głównym celem będzie podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez przeniesienie 40 procent godzin kształcenia praktycznego do przedsiębiorstw i dostosowanie programu nauczania do potrzeb pracodawców i ich profilu działalności.

Uczniów zostaną oddelegowanie do zakładu pracy na 1 dzień w tygodniu (7 godzin) przez 2 lata trwania nauki.

Grupa 1 w zawodzie technik mechanik będzie realizowała zajęcia praktyczne w firmie Tawol”, PUH M. Bajek, C. Bajek, D. Piegza (z podziałem na 2 zespoły 5 i 6 osobowe), a grupa 2 w zawodzie technik mechatronik w firmie „Defro” sp. z o.o., (z podziałem na 2 zespoły 6 osobowe).

Dodatkowo pracodawcy skierują uczniów na kursy specjalistyczne:

       Propozycja Firmy Defro – Programowanie Obrabiarek CNC

       Propozycja Firmy Tawol – Badanie magnetyczno – proszkowe TUV

Skip to content