KURSY KWALIFIKACYJNE

KOMUNIKAT DLA SŁUCHACZY KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH

Chęciny, dnia 09.11.2020 r.

W związku z wystąpieniem koronawirusa, a w związku z tym z utrudnieniami w obiegu
dokumentów, proszę słuchaczy Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych z kwalifikacji
MG.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających o dostarczenie osobiście do sekretariatu
szkoły lub przesłania pocztą na adres szkoły:
– Umowy praktyk z uzupełnionymi dzienniczkami. Termin oddania do 15.12.2020 r.
– Osoby które będą przystępować do egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2021,
muszą uzupełnić deklaracje (załącznik 3b) i przesłać ją najpóźniej do 11.01.2021r.

Pobierz zalącznik_3b_2017


mały1

Chęciny 28.10.2020r.

Kurs MG 19 ,,Programowanie i obsługa obrabiarek CNC” rozpocznie się w drugim semestrze roku szkolnego 2020/2021. Osoby które zapisały się na kurs, proszone są o dostarczenie do sekretariatu szkoły, oryginalnego świadectwa szkolnego. Na listę uczestników kursu zostaną wpisane tylko te osoby, które do wniosku dołączą oryginalne świadectwo szkolne.

 

 

Skip to content