MATURA 2020

matura

Harmonogram egzaminów
maturalnego i zawodowego

Egzaminy pisemne maturalne rozpoczną się 8 czerwca. Egzamin potwierdzające kwalifikacje w zawodzie potrwa od 22 czerwca do 9 lipca. Tak wygląda harmonogram tegorocznych wiosennych egzaminów.

W tym roku nie będzie egzaminów ustnych.

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br. Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017) potrwa od 22 czerwca br. do 9 lipca. Natomiast egzamin zawodowy (Formuła 2019) zaplanowany jest od 17 do 28 sierpnia.

Patrz link: http://www.komisja.pl/pobierz/sesja_2020/20200424_E8_EG_EM_harmonogram.pdf

Matura 2020 – ważne daty

pexels-photo-58457-2-e1507206610683_small

 • Do 30 września musisz złożyć do dyrektora szkoły wstępną deklarację maturalną
 • Do 7 lutego należy złożyć ostateczną deklarację wyboru przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym. Jeśli do tego dnia nie zgłosisz żadnych poprawek, 8 lutego Twoja wstępna deklaracja automatycznie stanie się deklaracją ostateczną. Razem z deklaracją wyboru przedmiotów możesz złożyć dokumentację uprawniającą do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego do potrzeb specjalnych – dotyczy to uczniów posiadających np. orzeczenie o potrzebie kształcenia, posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, np. dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią.
 • Do 4 marca poznasz dokładny harmonogram przeprowadzania części ustnej egzaminów maturalnych, który zostanie ogłoszony przez dyrekcję szkoły.
 • Jesteś laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej? Zatem ważnym terminem dla Ciebie jest 20 kwietnia! Do tego czasu możesz złożyć do dyrektora szkoły wniosku o zmianę wyboru przedmiotu lub poziomu egzaminu w przypadku, jeżeli uzyskałeś tytuł laureata lub finalisty z olimpiady z innego przedmiotu niż wskazałeś w deklaracji
 • 24 kwietnia – odbędzie się zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych
 • 4-21 maja – część pisemna egzaminu maturalnego. Dokładny harmonogram dla poszczególnych przedmiotów dostępny tutaj: MATURA 2020– TERMINY EGZAMINÓW? (od str. 3)
 • 7-22 maja (z wyjątkiem 1o i 17 maja) – część ustna egzaminu maturalnego z języków obcych, według harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły
 • 7-22 maja (z wyjątkiem 10 i 17 maja) – część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego, języka kaszubskiego wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły
 • 1-19 czerwca – część pisemna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym (uwaga! Aby wziąć udział w terminie dodatkowym, musisz złożyć specjalny wniosek do dyrektora szkoły)
 • 1-6 czerwca – część ustna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym
 • 3 lipca – ogłoszenie wyników matura 2020, odebranie świadectw dojrzałości
 • Nie zawsze wyniki z egzaminu maturalnego są takie jak tego oczekujemy. Jeżeli czeka Cię egzamin poprawkowy – do 10 lipca musisz złożyć do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o przystąpieniu do takiego egzaminu
 • 25 sierpnia – część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym
 • 24-25 sierpnia – część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym, według harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły
 • 11 września – ogłoszenie wyników matury po terminie poprawkowym, odebranie świadectw dojrzałości

pasek1

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku

pasek1

Przydatne linki

moja-matura.htm

2650-matura-2019-to-trzeba-wiedziec.htm

Skip to content