Nasi nauczyciele i uczniowie w TVP 3 Kielce

Ostatnia lekcja otwarta z udziałem Telewizji Kieleckiej

      W dniu 5 czerwca 2017 roku w Zespole Szkół Nr 2 w Chęcinach odbyła się lekcja otwarta z języka angielskiego w klasie II liceum ogólnokształcącego. Była to ostatnia z 13 przeprowadzonych lekcji otwartych w szkole. Lekcję poprowadziła Pani Magdalena Wodecka. Była to lekcja pokazowa dla uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem nowinek technologicznych. Lekcja została przeprowadzona z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. A na niej filmy, zdjęcia i kolorowa grafika. Wszystko, by przyciągnąć uwagę uczniów. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w takich lekcjach i są bardzo zadowoleni, co wynika z wypowiedzi Weroniki Miernik i Adama Szkopiaka. Ogromne korzyści wynoszą również nauczyciele – mówi Pani Anna Pakuła nauczycielka matematyki. Lekcja została sfilmowana przez telewizję TVP 3 Kielce.
Poniżej zamieszczony link do nagrania filmowego.
nauczyciele

Skip to content