KOMUNIKAT DYREKTORA PZS W CHĘCINACH

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19 od poniedziałku 26 kwietnia zmienia się funkcjonowanie
Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach .

Zajęcia w kształceniu ogólnym i zawodowym teoretycznym we wszystkich typach szkół
wchodzących w skład PZS w Chęcinach prowadzone są w dalszym ciągu w systemie
zdalnym.

Od 26 kwietnia  zajęcia w kształceniu praktycznym we wszystkich klasach będą prowadzone
w budynku szkoły w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin
tygodniowo.

Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami,
od 26 kwietnia będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze.

Praktyki zawodowe będą mogły być prowadzone stacjonarnie u pracodawców,  o ile w
podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację
epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów lub słuchaczy.

Halina Kołodziejczyk
Dyrektor PZS w Chęcinach

Skip to content