OGŁOSZENIE

ODBIÓR DYPLOMÓW I ŚWIADECTW

           Informujemy, że dyplomy oraz  świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie można odebrać 22-03-2019 (piątek) w sekretariacie PZS w Chęcinach od godz. 12:00. Informujemy, że uczniowie/słuchacze/absolwenci, którzy nie zdali egzaminu zawodowego w sesji styczeń – luty 2019 mają 7 dni na złożenie deklaracji  przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec – lipiec 2019r., licząc od dnia ogłoszenia wyników.

Skip to content